The Grad Workout to wyzwanie polegające na wykonaniu poniższej sekwencji ćwiczeń - najlepiej w parach w trybie "I do, You do" czyli ćwiczenie wykonuje osoba 1 i kiedy odkłada odważniki - zestaw zaczyna osoba 2, i tak w kółko :)

Zestaw składa się tylko z 3 ćwiczeń:

  1. Double kettlebell clean for two reps
  2. Double kettlebell press for one rep
  3. Double kettlebell front squat for three reps

Po wykonaniu zestawu odłóż odważniki jak profesjonalista, odsuń się i zrób miejsce dla partnera.

Oryginalny opis treningu znajdziesz na stronie the-grad-workout-or-the-road-to-the-inn